DVD Križevci - POZDRAVNA PORUKA Aktivnosti O vatrogastvu Iz našeg muzeja Javna vatrogasna postrojba Grada Križevaca Vatrogasne organizacije Vatrogasne ntervencije O nama
Crtice iz povijesti Vatrogasci poručuju Noviteti vatrogasne opreme i tehnike Naš zaštitnik Vatrogastvo u svijetu Vruće vijesti

ZAŠTITA OD POŽARA SASTAVNI JE DIO VAŠEG KUĆANSTVA !

U slučaju izbijanja požara budite prisebni, ne stvarajte paniku. Što prije isključite električnu energiju, zatvorite dovod plina ili dotok zapaljivih tekućina.

• Koristite samo ispravne električne instalacije i osigurače, nemojte ih »KRPATI«.

• Omogućite redoviti pregled dimnjaka i dimovodnih kanala.

• Zapaljene cigarete, opuške ili šibice ne bacajte u košaru za otpatke ni kroz prozor, ne pušite u krevetu.

• U stanu, podrumu ili na tavanu ne držite zapaljive i eksplozivne tvari.

• Djecu ne ostavljajte u kući samu i bez nadzora  a šibice, upaljače i ostale zapaljive tvari držite izvan njihova dohvata.

• Neka vaši električni kućanski aparati budu uvijek ispravni.

• Pri korištenju kućanskih električnih ili plinskih aparata pridržavajte se upute proizvođača.

• Kada na dulje vrijeme odlazite iz stana — isključite sve kućanske aparate, to isto učinite i u slučaju jake grmljavine.

NAUČITE RUKOVATI APARATOM ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA !

• Aparat za početno gašenje požara u svakom kućanstvu — vaša sigurnost.

 POLJOPRIVREDNICI !

• Budite osobito oprezni prilikom spaljivanja korova.

• Spaljujte ga u danu kada nema vjetra i kada je niža temperatura.

• Korov i otpatke spaljujte na prostoru gdje se ne ugrožavaju gospodarski objekti, šume, vinogradi, žitna polja i slične površine.

• Najveća opasnost za žitna polja nastaju u doba žetve — zato dobro provjerite ispravnost kombajna, traktora i ostalih vozila koja sudjeluju u žetvi. Dobro ih očistite. Opremite ih APARATOM ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA !

• Pazite gdje držite traktor, jer on može izazvati požar u nadstrešnicama i šupama.

• Pažljivo pretačite zapaljive tekućine.

• Na žitnim poljima — pušenje nije poželjno.

• Improviziranoj sušionici mesa nije mjesto na tavanu — česti je uzrok velikih požara.

ČUVAJMO NAŠE ŠUME !

ŠUME SU ZNAČAJNO DRUŠTVENO BOGATSTVO I ZATO JE ZAŠTITA ŠUMA OD POŽARA BRIGA SVIH NJENIH KORISNIKA

• Nikada ne bacajte kroz prozor automobila ili vlaka upaljenu šibicu ili cigaretu.

• U šumi je zabranjeno loženje vatre.

• Roštilj u šumi ne ostavljajte bez nadzora.

AKO SE IPAK DOGODI POŽAR - ZOVITE VATROGASCE NA BROJ 93,  A  DO  DOLASKA VATROGASACA:

• Uključite se sami u gašenju požara.

• Spašavajte ugrožene osobe, bolesnike, starce i djecu.

• Odstranite zapaljive tvari (boce s plinom, zapaljive tekućine i sl.).

• Isključite sve plinske i elektro uređaje.